GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Spolupráce s Fakultou managementu

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se žáci tříd 1.C a 6.A Gymnázia V. Nováka zúčastnili projektového dne na Fakultě managementu VŠE v J. Hradci.

Po milém přivítání proděkanem dr. Martinem Luštickým si studenti asi ve dvaceti minutách vyslechli ve dvoraně budovy fakulty nejdůležitější informace o chodu vysoké školy a možnostech studia po absolvování gymnázia. Dále si studenti prohlédli některé učebny, které předčí ty středoškolské především svým vybavením skvělou prezentační technikou.

Po krátkém občerstvení v tamním bufetu vyslechly obě třídy zajímavou přednášku ing. Ireny Stejskalové, Ph.D., která pojednávala o funkcích mozku v souvislosti s lidskými postoji a zvyky. Druhou částí pak byla prakticky zaměřená návštěva knihovny Fakulty managementu, při které paní Mgr. Věra Kubátová studentům připomněla široké služby knihovny, určené nejen studentům FM VŠE, ale i veřejnosti, vysvětlila způsoby vyhledávaní v katalozích a přiblížila tvorbu bibliografických citací a jejich důležitost při sepisování odborného textu, seminárních a kvalifikačních prací.

Děkuji lektorům a vedení FM za skvělou spolupráci při organizaci projektového dne!

Jan Fiala

 

« Zpět

Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

 • 05. 5. 2018 - Studentský filmový festival BIÁK

  více...

 • 16. 4. 2018 - Schreibimpulse vom Dichter Brecht

  Studenti 3.C si v hodinách německého jazyka vyzkoušeli napsat báseň. Inspirací jim byla báseň Vergnügungen, jejímž autorem je světově více...

 • 16. 4. 2018 - Majáles 2018

  Majáles 2018 se již blíží. Téma naší školy je Spartakiáda. Studentská samospráva a vedení školy budou rádi, pokud se všichni zapojíte do více...

 • 15. 4. 2018 - Prezentiáda 2018 - krajské kolo

  Nejlepší týmy z Jihočeského kraje si 12. dubna daly dostavení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, aby si poměřily své více...

 • 15. 4. 2018 - InterSoB 2018

  V sobotu dne 14. 4. 2018 se skupina 12 žáků tříd 1.C a 1.B Gymnázia V. Nováka seskupených do 3 týmů zúčastnila zábavné a současně i více...

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři