GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Informace k zápisovému lístku pro školní rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce nejdříve 2. května 2017


Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (tj. do 17 .5.2017) . Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

 

Čtyřleté studium

Vyvěšením pořadníku se oznamuje přijetí ke studiu na naší škole pro uchazeče na 1. – 60. místě.

Písemné „Rozhodnutí o přijetí“  se dále už nevydává.

Přijaté uchazeče žádáme  o odevzdání zápisového lístku osobně proti podpisu v kanceláři školy  ve dnech od 2. května 2017.

 Velmi tím urychlíte celý proces přijímacího řízení.

Pokud tak z jakýchkoli důvodů nemůžete učinit, zašlete prosím zápisový lístek v zákonné lhůtě poštou.

 

Uchazeči,  kteří se umístili v pořadníku na 61. místě a dalších , obdrží rozhodnutí o nepřijetí v zákonné lhůtě. Také v tomto případě doporučujeme osobní převzetí v kanceláři školy  od 2. května 2017. Při systému přihlášek na dvě školy je zřejmé, že někteří z přijatých uchazečů odevzdají zápisový lístek na jiné střední škole. V tom případě se uvolní  místo

pro přijetí pro další uchazeče, je tedy potřebné osobně projednat možnost podání odvolání.

O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat.

Pokud není osobní jednání z jakýchkoli důvodů možné, bude Vám rozhodnutí zasláno v zákonné lhůtě poštou.                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Osmileté studium

Vyvěšením pořadníku se oznamuje přijetí ke studiu na naší škole pro uchazeče na

1. – 30. místě.

Písemné „Rozhodnutí o přijetí“  se dále už nevydává.

Přijaté uchazeče žádáme  o odevzdání zápisového lístku osobně proti podpisu v kanceláři školy  od 2. května 2017.

 Velmi tím urychlíte celý proces přijímacího řízení.

Pokud tak z jakýchkoli důvodů nemůžete učinit, zašlete prosím zápisový lístek v zákonné lhůtě poštou.

 

Uchazeči,  kteří se umístili v pořadníku na 31. místě a dalších , obdrží rozhodnutí o nepřijetí v zákonné lhůtě. Také v tomto případě doporučujeme osobní převzetí v kanceláři školy od 2. května 2017. Při systému přihlášek na dvě školy je možné, že někteří z přijatých uchazečů odevzdají zápisový lístek na jiném gymnáziu. V tom případě se uvolní  místo

pro přijetí pro další uchazeče, je tedy potřebné osobně projednat možnost podání odvolání.

O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat.

Pokud není osobní jednání z jakýchkoli důvodů možné, bude Vám rozhodnutí zasláno v zákonné lhůtě poštou.        

 

Mgr. Miloslav Vokáč, ředitel Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec

« Zpět

Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

 • 11. 9. 2018 - Přednáška Jiřího Grygara

  V úterý 11. září 2018 se uskuteční přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. "Vznik fyziky, chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno může více...

 • 09. 9. 2018 - Vítáme nové spolužáky!

  Studenti čtvrtých ročníků (4. B, 4.C a 8. A) vítali před budovou gymnázia své nově nastupující spolužáky prvních ročníků hudbou a více...

 • 03. 9. 2018 - Partnerská výměna žáků

  Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec a Gymnasium Maxe Borna v Neckargemündu v Německu pořádají partnerský výměnný pobyt. pozvanka více...

 • 03. 9. 2018 - BURZA UČEBNIC

  Každoroční burza učebnic se koná dne 7. 9. 2018 – pátek –  v tělocvičně školy od 7:30 hod. do 8:45 hod Garant akce: p. Flídrová   více...

 • 02. 9. 2018 - Částečné omezení provozu v budově školy

  Rekonstrukce elektroinstalace v suterénu a v prvním patře budovy gymnázia naplánovaná na letní měsíce se komplikuje. Termín dokončení více...

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři