GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Funkce ve škole

Ředitelka školy: Mgr. Anna Kohoutová

email: akohoutova@gvn.cz

Statutární zástupkyně: Mgr. Lenka Vetýšková

emaíll: vetyskova@gvn.cz

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Šebková

email: sebkova@gvn.cz

telefon: 384 361 253

konzultační hodiny: Čt: 8:00 - 11:00 dále dle dohody

Metodik prevence a rizikového chování: Mgr. Květa Pilná

email: pilna@gvn.cz

telefon: 384 361 253

konzultační hodiny: dle dohody

Vedoucí školní jídelny: Jana Dvořáková

telefon: 384 362 385

 


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři